فرم ارزیابی نیروهای متخصص

اطلاعات شخصی

تحصیلات متقاضی

سابقه کار

چند سال سابقه کار دارید؟

چند سال سابقه کار در کانادا دارید؟

مهارت‌های زبان

انگلیسی

فرانسه

وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

سابقه‌ی کار همسر

خویشاوندان در کانادا

اطلاعات تکمیلی