خدمات

نیروی کار متخصص کبک

استان کبک میتواند بشکل مستقل مهاجرین را برای رفع نیازهای دولت خود انتخاب کند. سیستم امتیازبندی برنامه نیروی کار متخصص کبک به شرح زیر است: •    تحصیلات: حداکثر 2 امتیاز •    تجربه کاری: حداکثر 8 امتیاز •    مهارت زبانی (فرانسه/انگلیسی): حداکثر 22 امتیاز •    داشتن اقوام نزدیک در کبک و یا تجربه زندگی در کبک: حداکثر 8 امتیاز •    امتیازات مربوط به همسر: حداکثر 16 امتیاز •    توانایی مالی: حداکثر 1 امتیاز •&n...

نیروی کار متخصص کبک را بخوانید.

اکسپرس انتری

جدیدترین برنامه ی اخذ اقامت کانادا تحت عنوان اکسپرس انتری (ورود سریع)، از ژانویه ی 2015 آغاز شده است. هدف از این برنامه بهبود بازار کار و تامین مشاغل مورد نظر در راستای بهبود شرایط اقتصادی است. در روند سابق شناساسی افرار کارآمد برای کانادا مشکل بوده و بررسی تقاضاها براساس ترتیب ارسال تقاضا بود. بررسی پرونده ها در این پروسه 12 تا 14 ماه طول میکشید.  در برنامه ی ′ورود سریع′ دولت کانادا، دولت های استانی و کارفرماها نقش اصلی را در انتخاب مهاجر دارند. پرونده ی افراد منتخب از طریق این برنامه  در کمتر از 6 ماه بررسی می شود. ارزیابی افر...

اکسپرس انتری را بخوانید.

استخدام نیروی کار خارجی

کارفرمایان کانادایی می توانند نیروی کار از خارج از کانادا استخدام نمایند. البته یکی از مهمترین شروط این کار اینست که ثابت کنند از داخل کانادا موفق به استخدام نیروی کانادایی نشده اند و این استخدام تاثیر منفی بر روی بازار کار کانادا نخواهد گذاشت. بررسی تاثیر پیشنهاد شغلی بر بازار کار در کانادا یا “Labour Market Impact Analysis” مخفف به LMIA یا همان  LMO سابق برای کارفرمایانی که قصد استخدام نیروی کار خارجی داشته باشند الزامی است. همچنین برای جلوگیری از رشد بیکاری و حمایت از کارکنان کانادایی، وزارت کار و منابع انسانی کانادا پیشنهادهای شغلی ر...

استخدام نیروی کار خارجی را بخوانید.

برنامه فدرال تجارت ماهر

متقاضیان باید در یک تجارت ماهر حداقل دو سال تجربه کاری تمام وقت داشته باشند, و یا معادل آن کار پاره وقت. از سال 2017 این متقاضیان شامل اکسپرس انتری هستند.  این برنامه برای کسانی مناسب است که تمایل دارند در کانادا از طریق تجارت تخصصی کارت شهروندی بگیرند. تجارت های تخصصی ای که در حال حاضر شامل این برنامه در این گروه ها هستند: •    گروه عمده 72: صنعتی, معاملات برق و ساخت و ساز •    گروه عمده 73: معاملات تعمیر و نگهداری و تجهیزات عملیات •    گروه عمده 82: سرپرستان و مشاغل فنی در...

برنامه فدرال تجارت ماهر را بخوانید.

برنامه نیروی متخصص فدرال

برنامه نیروی متخصص فدرال، یا Federal Skilled Worker Program،  براساس توانایی متقاضی در زمینه تخصص تحصیلی و سابقه کاری وی و نیاز بازار کار و اقتصاد کانادا ایجاد شده است. متقاضیانی واجد شرایط هستند که: •    یکسال سابقه کار تمام وقت طی ده سال گذشته در یکی از 50 رشته اعلام شده زیر باشد. •    دارای مدرک زبان انگلیسی طبق نمره و امتیاز مشخص شده (مدارک زبانی که نزد سازمان مهاجرت پزیرفته شده هستند شامل CLB، CELPIP، IELTSمیباشند.) •    داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی یا تحصیل در...

برنامه نیروی متخصص فدرال را بخوانید.