موسسات تحصیلی معتبر

 

از جون 2014 (June 1, 2014)، برای درخواست ویزای تحصیلی شما موظف هستید تا شماره­‌ موسسه  تحصیلی معتبر کانادایی را تحت  DLI# در فرم درخواست خود وارد کنید. تنها در صورتی نیاز به این کار نیست که موسسه‌­ای که برای ادامه­‌ تحصیل در آن انتخاب کرده­‌اید جزء مدارس ابتدایی و متوسطه‌­ کانادایی باشند، که در آن صورت خود به خود معتبر محسوب می‌شوند.