اکسپرس انتری


جدیدترین برنامه ی اخذ اقامت کانادا تحت عنوان اکسپرس انتری (ورود سریع)، از ژانویه ی 2015 آغاز شده است. هدف از این برنامه بهبود بازار کار و تامین مشاغل مورد نظر در راستای بهبود شرایط اقتصادی است. در روند سابق شناساسی افرار کارآمد برای کانادا مشکل بوده و بررسی تقاضاها براساس ترتیب ارسال تقاضا بود. بررسی پرونده ها در این پروسه 12 تا 14 ماه طول میکشید. 
در برنامه ی ′ورود سریع′ دولت کانادا، دولت های استانی و کارفرماها نقش اصلی را در انتخاب مهاجر دارند. پرونده ی افراد منتخب از طریق این برنامه  در کمتر از 6 ماه بررسی می شود.
ارزیابی افراد براساس امتیازاتی خواهد بود که در مرحله ی ثبت مدارک و تشکیل پرونده شامل حالشان می شود. به همین دلیل این مرحله مهم ترین قسمت از پروسه ی مهاجرت می باشد تا شخص بتواند امتیاز لازم را برای شروع مهاجرت کسب کند. 

اطلاعاتی که متقاضیان در این مرحله باید ارائه دهند شامل:


•    مهارت ها
•    تجربه ی کاری
•    مهارتهای زبانی
•    تحصیلات
•    و هرگونه اطلاعاتی که بتواند به بررسی پرونده ی آنها کمک کند

 افرادی که پروفایلشان ثبت شده و واجد شرایط نیروی متخصص فدرال هم می باشند، بعد از بررسی و تایید وارد استخر کاندیداها ‘Express Entry Pool of Candidates’خواهند شد. در این مرحله، کاندیداها باید رزومه ی خود را به روز کرده و ساختار آن را به بهترین نحو تنظیم کنند. 

در زمانی که کارفرما متقاضی را انتخاب کند وی نامه ی گزینش برای کسب اقامت دائم ITA  را دریافت می کند. این افراد 60 روز فرصت دارند تا از یکی از راه های زیر برای کسب اقامت دائم در کانادا اقدام نمایند:

•    نیروی متخصص کانادا FSWP
•    برنامه ی تجربه ی کانادایی FSTP
•    نیروی فنی و حرفه ای کانادایی CEC
•    برنامه های استانی PNP