ویزای کار

دولت کانادا سالیانه تعدادی کارگر و کارمند و پرستار، بنا به نیازهای خود، وارد کشور میکند و به آنها ویزای کار میدهد.
کارهای موقت در کانادا بیشتر نیاز به مجوز دارند. استان کبک قبل از صدور ویزای کار باید گواهی پذیرش به متقاضی را تایید و صادر نماید. برای گرفتن  ویزای کار هم میشود از خارج کانادا و هم داخل اقدام کرد.
 

شرایط اقدام از خارج از کانادا
برای اقدام از خارج از کانادا، مدارک زیر لازم است:
•    پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
•    درخواست نامه تکمیل شده
•    یک تاییدیه کتبی از "اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا" (HRSDC) که در آن مشخص شده است کارفرما میتواند کارگر یا کارمند خارجی را استخدام نماید. نام این تاییدیه Positive Labour Market Opinion میباشد. لازم به ذکر است که برخی موارد نیاز به این تاییدیه ندارند.

در زمان مصاحبه با افسر ویزا باید:
•    افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار، کانادا را ترک میکنید.
•    نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.
•    اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و خطری برای امنیت کانادا محسوب نمیشوید.
•    ثابت کنید که در سلامت کامل هستید و در صورت لزوم آزمایشات پزشکی را انجام میدهید.
 

شرایط اقدام از داخل کانادا
شرایطی که میتوانید برای ویزای کار از داخل کانادا اقدام کنید:
•    مجوز کار یا تحصیل داشته باشید، یا همسر و یا والدین شما ویزای کار یا تحصیل داشته باشند.
•    برای کار مشخصی مجوز کار داشته باشید و بخواهید برای کار دیگری درخواست مجوز کنید.
•    مجوز اقامت موقت (TRP) داشته باشید که از اعتبار آن 6 ماه یا بیشتر باقی مانده باشد.
•    در کانادا حضور دارید زیرا از داخل کانادا اقدام به اقامت کرده اید. البته قبل از آنکه بتوانید برای ویزای کار اقدام کنید باید پرونده اقامت دائم شما به مرحله مشخصی رسیده باشد.

علاوه بر شرایط ذکر شده در بالا باید مدارک زیر را نیز داشته باشید:
•    یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
•    درخواست نامه تکمیل شده
•    یک تاییدیه کتبی از "اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا" (HRSDC) که در آن مشخص شده است کارفرما میتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید؛ Positive Labour Market Opinion. خود کارفرما معمولا این تاییدیه را تهیه مینماید و در برخی موارد هم نیازی به گرفتن این تاییدیه نیست.

در زمان مصاحبه با افسر ویزا باید تمامی نکات ذکر شده در بالا را رعایت نمایید.