اقامت از طریق خود اشتغالی2020-06-06T10:16:16+04:30

اقامت از طریق خوداشتغالی

این برنامه مهاجرتی جهت اخذ اقامت ورزشکاران و هنرمندان طراحی شده است. متقاضیان می باست دارای مدرک بین المللی (جایزه، حکم، مدال، مقام و ...) بوده و ورزش و هنر منبع اصلی درآمدشان باشد. در این روش مهاجرتی، ارائه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه و همچنین مدارک تحصیلی الزامی نمی باشد. از آن جا که این روش جزء روش های بیزینسی کاناد می باشد، متقاضیان باید نشان دهند توانایی مالی کافی برای ایجاد شغل در کانادا را دارند و نیازی به بودجه های دولتی ندارند.

اطلاعات بیشتر