اقامت از طریق روش های سرمایه گذاری2020-06-06T10:14:37+04:30

اقامت از طریق روش های سرمایه گذاری

متقاضیانی که تجربه تجارت یا مدیریت دارند و یا صاحب شغل (Business) می باشند، می توانند از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری در کانادا، اقامت دائم اخد نمایند. برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان های مختلف، شرایط و هزینه های متفاوتی دارند. متقاضیان با توجه به سرمایه، نوع بیزینس و مقدار عدد سرمایه گذاری میتوانند استان مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

اطلاعات بیشتر