ویزای توریستی کانادا2020-02-07T16:52:56+00:00

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا یکی از انواع ویزاهای موقت ( Temporary Resident Visa ) می باشد و برای افرادی صادر می شود که تابعیت این کشور را ندارند و بصورت قانونی قصد بازدید از کانادا را دارند. ویزای توریستی کانادا بصورت یک یا چند بار ورود و حداکثر به اندازه اعتبار پاسپورت متقاضی صادر می شود. متقاضی پس از دریافت ویزای توریستی، طبق قانون اداره مهاجرت کانادا، در هر بار ورود میتواند تا سقف ۶ ماه در کشور کانادا بماند.

اطلاعات بیشتر