اقامت از طریق تخصص2020-02-07T17:00:42+03:30

اقامت از طریق تخصص(اکسپرس انتری)

متقاضیان اخذ اقامت از طریق تخصص، توسط سیستم درخواست آنلاین اکسپرس انتری، بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کار و سطح زبان امتیاز بندی میشود. واجدین شرایط بعد از ثبت پروفایلشان وارد استخر(Pool) کاندیدا شده و پس از دریافت دعوت نامه، برای اقامت دائم کانادا اقدام می نمایند. برنامه های مهاجرتی برای متقاضیان اخذ اقامت از این طریق به شرح ذیل می باشد:
  • برنامه فدرال نیروهای متخصص
  • برنامه فدرال نیروهای ماهر
  • برنامه تجربه کانادایی
  • برنامه های استانی

اطلاعات بیشتر