ویزای کار2020-05-15T13:37:36+00:00

ویزای کار کانادا

یکی از انواع ویزاهای موقت، ویزای کاراست که به روش های زیر قابل درخواست می باشد:
  • پس از اتمام تحصیل در کانادا
  • به عنوان همسر دانشجو در کانادا
  • از طریق پیشنهاد شغلی در کانادا
  • به عنوان بخشی از برنامه های سرمایه گذاری(جهت راه اندازی بیزینس در کانادا)

اطلاعات بیشتر