اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

2020/12/20|

  اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا انگلیسی: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) فرانسوی: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada مخفف: IRCC   خانم الهام صحت عضو رسمی سازمان ....

سازمان شورای تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت کانادا

2020/01/24|

  سازمان شورای تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت کانادا انگلیسی: The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council(ICCRC) فرانسه: Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada, CRCIC سازمان شورای تنظیم ....