prosoftwar

About prosoftwar

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far prosoftwar has created 32 blog entries.

برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کارآفرینی اُنتاریو

2021-03-02T18:09:15+03:30 2019/12/14|

این برنامه مهاجرتی در استان اونتاریو برای کسانی طراحی شده است که در خارج از کانادا سابقه داشتن کسب و کار و یا مدیریت در یک کسب و کار را ....

برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کارآفرینی کبک

2020-05-26T19:47:37+04:30 2019/12/14|

مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک یکی از سریعترین راه هاست. مهمترین روشهای مهاجرت به کانادا از طریق این استان شامل: مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، کارآفرینی استان کبک ....

مهاجرت از طریق خویشاوندی

2020-06-05T18:15:32+04:30 2019/12/14|

برای اقدام به کسب اقامت کانادا از طریق همسر و یا خویشاوندان، باید یکی از اعضای درجه اول خانواده متقاضی ساکن کانادا باشد. همچنین هردو طرف اسپانسر کننده و شونده باید زمان ....

سیتی زن شیپ یا شهروندی کانادا

2020-06-05T18:15:21+04:30 2019/12/14|

افرادی که دارای اقامت کانادا میباشند، در صورت داشتن شرایط سیتی زن شیپ میتوانند برای اخذ سیتی زن شیپی کانادایی اقدام نمایند. شرایط اقامت شما باید به صورت فیزیکی 1460 روز ....

ارزیابی و تایید مدارک تحصیلی

2020-06-05T18:13:21+04:30 2019/12/14|

استفاده از مدارک تحصیلی، آموزش ها و تجربیاتی که قبلا در کشور خود بدست آورده اید، بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه توصیه می شود قبل از اینکه شما ....

موسسات تحصیلی معتبر

2020-06-05T18:13:10+04:30 2019/12/14|

از جون 2014 (June 1, 2014)، برای درخواست ویزای تحصیلی شما موظف هستید تا شماره­‌ موسسه  تحصیلی معتبر کانادایی را تحت  DLI# در فرم درخواست خود وارد کنید. تنها در صورتی نیاز ....