بستن

سیتی زن شیپ یا شهروندی کانادا

افرادی که دارای اقامت کانادا میباشند، در صورت داشتن شرایط سیتی زن شیپ میتوانند برای اخذ سیتی زن شیپی کانادایی اقدام نمایند.

شرایط اقامت

شما باید به صورت فیزیکی 1460 روز در طول مدت 6 سال در کانادا زندگی کنید. اگر شما دارای مدت زمان مناسب برای اقدام جهت سیتی زن شیپی نباشید، براساس قانون سیتی زن شیپ ممکن است براساس صلاحدید وزیر مهاجرت و براساس قانون بشردوستانه از قانون مستثنی گردیده و نهایتا” بتوانید سیتی زن شیپی خود را بگیرید. قاضی امور سیتی زن شیپ زمانی از قوانین بالا صرف نظر خواهد نمود که با وجود غیبت فیزیکی شواهدی مبنی بر استقرار شخص مهاجر در کانادا بدست آورد.

شرط دانش زبانی

شرط دیگری که برای سیتی زن شیپی اهمیت دارد، شرط دانستن زبان است که ممکن است اگر شما بالای 60 سال باشید نادیده گرفته شود. با توجه به صلاح دید وزیر مهاجرت، نادیده گرفتن شرط زبان ممکن است جهت آرام کردن شرایط ویژه سخت و یا جهت پاداش به خدمات ارزنده به کانادا انجام پذیرد.

دانش کافی از کشور کانادا

براساس قانون سیتی زن شیپ متقاضی بایستی  از دانش کافی در مورد کشور کانادا ؛ مسئولیت ها و امتیازات یک شهروند کانادایی آگاه باشد. از متقاضیان راجع به سیستم سیاست دولت های فدرال و استانی و همچنین دانش آنان راجع به تاریخ و جغرافیای کانادا در یک امتحان کتبی سوال خواهد شد.