برنامه نیروی متخصص فدرال، یا Federal Skilled Worker Program،  براساس توانایی متقاضی در زمینه تخصص تحصیلی و سابقه کاری وی و نیاز بازار کار و اقتصاد کانادا ایجاد شده است.

متقاضیانی واجد شرایط هستند که:

•    یکسال سابقه کار تمام وقت طی ده سال گذشته در یکی از 50 رشته اعلام شده زیر باشد.
•    دارای مدرک زبان انگلیسی طبق نمره و امتیاز مشخص شده (مدارک زبانی که نزد سازمان مهاجرت پزیرفته شده هستند شامل CLB، CELPIP، IELTSمیباشند.)
•    داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی یا تحصیل در مقطع PHD در دانشگاه های کانادا
•    داشتن پول کافی هنگام ورود به کانادا
•    نداشتن سوء پیشینه و گذراندن بخش مدیکال 

حداقل امتیازهایی که برای شروع روند مهاجرت نیاز دارید 67 از 100 میباشد.

تمامی مدارک تحصیلی که از خارج از کانادا کسب شده اند باید توسط شرکت هایی در کانادا ارزیابی بشوند.

مواردی که پرونده شما در گروه متخصص براساس آن ارزیابی می گردد:

تحصیلات
مدرک زبان
سابقه شغلی
سن
سازگاری با کانادا
استطاعت مالی