یکی از مزایای ویزای تحصیلی کانادا، برای افراد متأهل، دریافت ویزای کار آزاد برای همسر متقاضی است که اجازه کار تمام‌وقت در کانادا را خواهد داشت. اما همیشه این سؤال مطرح می‌شود که در زمان درخواست ویزا، هر دو با هم اقدام کنند و یا ابتدا متقاضی تحصیلی ویزای خود را دریافت کند و سپس درخواست ویزای کار برای همراه وی داده شود. خانم الهام صحت در این ویدئو به این پرسش، پاسخ داده‌اند.