متقاضیان اقامت دائم کانادا، باید مسئولیت ارائه مدارک خود به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا را به عهده بگیرند و تلاش کنند تا درست، صحیح و صادقانه آنها را ارسال کنند. ارائه اطلاعات و مدارک نادرست، چه با آگاهی یا غیرعمد، می‌تواند برای همیشه رؤیای مهاجرت شما را نابود کند. توضیحات خانم صحت را در این ویدئو بشنوید!