اگر قصد دارید در ماه سپتامبر 2021، برای شروع تحصیل در مدارس، دانشگاه‌ها یا کالج‌های کانادا اقدام کنید، با توجه به اینکه مؤسسات آموزشی، فرصتی را برای ارسال درخواست در نظر دارند، زمان محدود است و باید عجله کنید! چراکه زمانی را نیز برای دریافت ویزا باید در نظر گرفت. خانم الهام صحت در این ویدئو توضیحاتی در این باره داده‌اند.