مقدار مالیاتی که باید در کاناد پرداخت می‌شود به محل زندگی‌ و مقدار درآمد اعلامی‌ بستگی دارد. متقاضی ابتدا باید مالیات بر درآمد را محاسبه کند، سپس نرخ استانی مشخص شود و در نهایت این دو را با هم جمع کند. نرخ استانی، در ۳۱ دسامبر سال مالیاتی، محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر فردی در ماه جون از استان انتاریو به استان آلبرتا نقل‌مکان کند و تا ۳۱ دسامبر در آلبرتا زندگی کند، نرخ‌های مالیاتی استانی آلبرتا را باید در نظر بگیرد.

 

نرخ‌های مالیات فدرال در سال ۲۰۲۱

براساس اعلام سازمان درآمد کانادا Canada Revenue Agency یا CRA، نرخ‌های مالیات فدرال در سال ۲۰۲۱، به قرار زیر است: (دلار کانادا)

  • 15 درصد از درآمد مشمول مالیات تا 49,020$
  • 20.5 درصد از درآمد مشمول مالیات بیش از 49,020$ تا 98,040$
  • 26 درصد از درآمد مشمول مالیات بیش از 98,040$ تا 151,978$
  • 29 درصد از درآمد مشمول مالیات بیش از 151,978$ تا 216,511$
  • 33 درصد از درآمد مشمول مالیات بیش از 216,511$

 

نرخ‌های مالیات استان اُنتاریو در سال 2021

براساس اعلام سازمان درآمد کانادا، به قرار زیر است: (دلار کانادا)

  • 5.05 درصد از در آمد مشمول مالیات تا 45,142$
  • 9.15 درصد از 45,142$ تا 90,287$
  • 11.16 درصد از 90,287$ تا 150,000$
  • 12.16 درصد از 150,001$ تا 220,000$
  • 13.16 درصد برای بیش از 220,000$

 

مثال

محاسبه صورتحساب مالیات فدرال

درآمد متقاضی: 49,020$ کانادا (حداقل در آمد)

نرخ مالیات بر درآمد: 15 درصد (پایین‌ترین نرخ مالیات بر درآمد)

مبلغ مالیات: 7,353$ کانادا

 

محاسبه صورتحساب مالیات استانی کانادا

درآمد متقاضی:  49,020$ کانادا (حداقل در آمد)

نرخ مالیات استانی اُنتاریو: 5.05 درصد

مبلغ مالیات: 2,280$ کانادا

 

مجموع بدهی‌های مالیاتی فدرال + اُستانی: 9,633$ کانادا

 

 

تغییر برنامه های مهاجرتی کانادا، در هر زمانی بدون اطلاع قبلی از سوی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا وجود دارد، برای دریافت اطلاعات با مشاوران ویزالاین تماس حاصل فرمائید.

تماس با ویزالاین  

همچنین می‌توانید فرم ارزیابی را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

تکمیل فرم ارزیابی