اسپانسرشیپ همسر (پارتنر یا فرزند ) چیست؟

اسپانسر شخصی است که می‌تواند از همسر، شریک زندگی یا فرزندان وابسته خود برای ورود به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا حمایت کند. اسپانسر موظف است از لحاظ اقتصادی حامی متقاضیان باشد. همچنین وی باید اطمینان داشته باشد كه متقاضیان از دولت درخواست كمك‌های اجتماعی نخواهند کرد.

سالانه افراد بسیاری از طریق برنامه اسپانسرشیپ همسر (پارتنر) به کانادا مهاجرت می نمایند. به این صورت که اگر همسر شما دارای اقامت دائم یا موقت کشور کانادا باشد می تواند از برنامه ی اسپانسرشیپ همسر جهت ورود شما به کانادا اقدام کند.در واقع این روش، برای متقاضیانی که واجد شرایط اقدام از طریق برنامه استعدادهای استانی یا دارای تجربه کاری کانادایی نیستند.

واجدین شرایط اسپانسرشیپ همسر چه کسانی هستند؟

 • اسپانسر حداقل باید 18 سال داشته باشد؛
 • اسپانسر باید شهروند کانادا باشد یا دارای اقامت دائم کانادا باشد؛
 • اسپانسر باید اثبات کند که همسر، پارتنر یا فرزندان وابسته‌اش از دولت درخواست کمک‌های اجتماعی نخواهند کرد. فقط در صورتی می‌توانند درخواست کمک‌های اجتماعی کنند که شخص دارای معلولیت باشد؛
 • اسپانسر باید اثبات کند که نیازهای اولیه همسر، پارتنر یا فرزندان وابسته‌اش را فراهم می‌کند.

 

اگر اسپانسر خارج از کبک زندگی می‌کند

در اسپانسرشیپ همسر ، فرزند یا پارتنر ، اسپانسر باید مسئولیت حمایت از همسر، پارتنر یا فرزندان وابسته خود را برای مدتی قبول کند که آن را تعهدنامه می‌خوانند.

افرادی که واجد شرایط قبول تعهدنامه هستند:

 • باید از اعضای خانواده خود در زمان دریافت اقامت دائم حمایت کنند؛
 • موظف هستند که تمام هزینه‌های کمک‌های اجتماعی استانی را که اعضای خانواده‌اش در آن مدت استفاده کرده‌اند به دولت برگرداند.

 

درآمد اسپانسر

در اسپانسرشیپ همسر (پارتنر یا همسر ) نیازی به اثبات میزان حقوق دریافتی فرد اسپانسر کننده نیست. تنها در صورتی که همسر، شریک یا فرزند وابسته فرد اسپانسر کننده دارای فرزند وابسته باشد، شخص اسپانسر کننده باید داشتن درآمد کافی خود را اثبات کند.

اسپانسر در حالات زیر واجد شرایط اسپانسر شدن همسر یا پارتنرش نمی‌باشد:

 • شخص اسپانسر کننده از طریق اسپانسرشیپ همسر، پارتنر یا فرزند وابسته‌اش به کانادا آمده باشد و از زمان دریافت اقامت دائم کانادا کمتر از 5 سال گذشته باشد؛
 • شخص اسپانسر کننده باید مسئولیت همسر یا پارتنری که قبلاً حامی او شده را بپذیرد. اسپانسر بر اساس تعهدنامه باید تا 3 سال از همسر یا پارتنرش حمایت کند.

اسپانسر در حالات زیر واجد شرایط اسپانسر شدن همسر، پارتنر یا فرزندان وابسته‌اش نمی‌باشد:

 • اسپانسر قبلاً برای همسر، پارتنر یا فرزند وابسته‌اش اقدام کرده ولی پرونده‌شان هنوز به نتیجه نرسیده است؛
 • اسپانسر در زندان باشد؛
 • اسپانسر وام مهاجرتی یا هزینه‌هایی که دادگاه برایش در نظر گرفته مانند نفقه یا هزینه نگهداری از فرزند را پرداخت نکرده باشد؛
 • اسپانسر از افرادی که قبلاً اسپانسرشان بوده حمایت کافی نکرده؛
 • اسپانسر اعلام ورشکستگی کرده و دولت از او هزینه‌ای دریافت نکرده؛
 • اسپانسر از دولت کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کند جز در شرایط ناتوانی و معلولیت؛
 • اسپانسر متهم به رفتارهای ناهنجار، جرم یا آزار جنسی در داخل یا خارج از کانادا باشد؛
 • اسپانسر نامه ترک کانادا را دریافت کرده و مجبور به ترک کانادا باشد.

دلایل دیگری وجود دارد که باعث می‌شود فرد واجد شرایط حمایت مالی همسر، پارتنریا فرزندان وابسته خود نباشد.

شما می‌توانید اسپانسر چه کسانی بشوید؟

در اسپانسرشیپ همسر (فرزندان یا پارتنر) تحت شرایط زیر فرد می‌تواند اسپانسر همسر، پارتنر، نامزد یا فرزندان وابسته‌اش شود:

 • اسپانسر باید به صورت قانونی با همسر خود ازدواج کرده باشد و حداقل 18 سال داشته باشد؛
 • اسپانسر و پارتنر به‌صورت قانونی با هم ازدواج نکرده‌اند ولی باید حداقل به مدت یک سال ممتد با هم زندگی کرده باشند؛
 • اسپانسر و نامزدش به صورت قانونی با هم ازدواج نکرده‌اند یا به‌صورت پارتنر با هم زندگی نمی‌کنند. اسپانسر باید حداقل 18 سال داشته باشد. اسپانسر و نامزدش باید حداقل به مدت یک سال با هم در ارتباط بوده باشند و نامزد شخص اسپانسر باید خارج از کانادا زندگی کند و باید ثابت کنند که امکان ازدواج و زندگی مشترک برای آن‌ها وجود ندارد.
 • فرزندان وابسته فرزندانی هستند که سن آن‌ها کمتر از 22 سال می‌باشد که همسر یا پارتنر ندارند. اگر فرزندی سنش بیشتر از 22 سال باشد ولی به‌خاطر شرایط جسمی قادر به کار کردن نمی‌باشد فرزند وابسته محسوب می‌شود. همچنین اگر فرزند از قبل از 22 سالگی از حمایت مالی اسپانسر خود بهره‌مند بوده فرزند وابسته به حساب می‌آید.

 

 اسپانسرشیپ وابستگان

اگر اسپانسر حداقل 18 سال داشته باشد، شهروند کانادا باشد یا دارای اقامت دائم کانادا باشد می‌تواند برای مهاجرت بستگان خود اسپانسر آن‌ها شود. اگر اسپانسر حامی بستگان خود برای ورود آن‌ها به کانادا شود موظف است بعد از ورودشان به کانادا نیازهای مالی و نیازهای اولیه‌شان را مانند خانه، پوشاک و خوراک را برطرف کند. همچنین اسپانسر باید ثابت کند که بستگانش از کمک‌های اجتماعی استفاده نخواهند کرد.

اسپانسر واجد شرایط حمایت از بستگانش است اگر:

اسپانسر باید در کانادا زندگی کند تا بتواند از بستگانش حمایت کند. اگر به هر دلیلی اسپانسر خارج از کانادا باشد باید برای برگشت به کانادا و حمایت بستگانش برنامه‌ریزی کند. همچنین اسپانسر می‌تواند همسر، پارتنر، نامزد، فرزندان وابسته خودش و همچنین فرزندان وابسته‌ی همسر، پارتنر، نامزد، فرزندان وابسته خودش را حمایت کند.

اسپانسر برای حمایت از بستگانش واجد شرایط نیست اگر:

اگر اسپانسر در زندان باشد، هزینه نفقه یا نگهداری از فرزندش را نپرداخته باشد، در صورت عدم ناتوانی هزینه‌های کمک اجتماعی را به دولت برنگردانده باشد، وام مهاجرتی خود را با دولت تسویه نکرده باشد واجد شرایط اسپانسر شدن نیست.

 

اسپانسر چه کسانی می‌توان شد؟

اسپانسر می‌تواند از خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده و نوه‌های یتیم خود حمایت کند اگر:

 • با اسپانسر نسبت نسبی(خونی) داشته باشد یا مسئولیت نگهداری او را پذیرفته باشد؛
 • پدر و مادر آن‌ها فوت کرده باشند؛
 • سن‌شان کمتر از 18 سال باشد؛
 • مجرد باشند و در رابطه‌ای نباشند.

اسپانسر نمی‌تواند از خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده و نوه‌های خود حمایت کند اگر:

 • پدر یا مادر آن‌ها در قید حیات باشند؛
 • کسی از محل زندگی والدین آنها خبر نداشته باشد؛
 • آن‌ها توسط والدین‌شان محدود شده باشند؛
 • شخص دیگری به جز پدر یا مادر خونی آن‌ها مسئولیت نگهداری‌شان را در زمانی که پدر یا مادر آن‌ها در قید حیات هستند به عهده گرفته باشند؛
 • پدر یا مادر آن‌ها در زندان باشند.

اسپانسر با پذیرفتن شرایط زیرمی‌تواند فقط یکی ازبستگان خود را در هر رده سنی حمایت کند:

 • نیازی به حمایت فرد دیگری مانند همسر، پارتنر، نامزد، فرزند دختر و پسر، پدربزرگ و مادر بزرگ، خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده و نوه های یتیم نباشد؛
 • اسپانسر عمه/خاله یا عمو/دایی که شهروند یا مقیم کانادا باشد را نداشته باشد.

 

اسپانسرشیپ فرزند پذیرفته شده

در اسپانسرشیپ همسر (فرزندان یا پارتنر) اسپانسر می‌تواند سرپرستی کودکی را از خارج از کانادا بپذیرد. اسپانسر باید شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم کانادا باشد و حداقل 18 سال داشته باشد. اکثر پذیرش سرپرستی کودکان در کشور کودک انجام می‌شود که هر کشور دارای قوانین خاصی می‌باشد. طبق مراحل مهاجرت پذیرفتن سرپرستی کودک زیر 18 سال به دو صورت انجام می‌شود؛ از داخل کانادا و خارج از کانادا.

اسپانسر می‌تواند حضانت فرزند را از خارج از کانادا بپذیرد اگر:

 • والدین فرزند به‌صورت قانونی رضایت خود را اعلام کرده باشند؛
 • فرزند از خارج از کانادا پذیرفته شده باشد.

 

 

 

 

تغییر برنامه های مهاجرتی کانادا، در هر زمانی بدون اطلاع قبلی از سوی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا وجود دارد،
برای دریافت اطلاعات با مشاوران ویزالاین تماس حاصل فرمائید.

تماس با ویزالاین

 

همچنین می‌توانید فرم ارزیابی را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

تکمیل فرم ارزیابی